Green

Nordaflora


Grønne planter

Green plants

Vekster som overveiende er grønne

 

Foto: Stein Erik Lunde & Ivar Heggelund

Grønne planter i/ ved vann - green plants at the shoreline


Nordaflora oppdatert  april 2021